duminică, 11 martie 2012

Rezultatul verificarii efectuate de PRIMARIA MIOVENI la Asociatia de Proprietari Nr 148

 SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV LA DATA DE 31/12/2011 IN URMA CONTROLULUI REALIZAT DE CATRE DEPARTAMENT SPRIJIN ASOCIATIE DIN CADRUL PRIMARIEI MIOVENI  EFECTUAT LA 05/03/2012 ELEMENTE DE ACTIV
1) Sold in casa :                                                     -6.87 ron
2)Sold cont banca :                                                  0 ron
3)Sume neachitate(cu termen de
incasari in luna in care se efectueaza verifecarea :       0 ron
4)Restante existente la data verificarii ,reprezentand
cheltuielile lunilor anterioare:                                       6053.10 ron
5)Sume nerepartizate:                                                798.15 ron
6)Acte de plata pe luna in curs (facturi )                     3300.26 (apa - canal + gunoi )
                                 TOTAL                                   10144.64 RON


ELEMENTE DE  PASIV
1) Sold fond rulment                                                  0 ron
2)Sold fondul pt. reparatii :                                         0 ron
3)Soldul sumelor speciale destinate cheltuielilor
   neprevazute :                                                           0 ron
4)Soldul altor fonduri legal constituite :                        0 ron
5)Furnizori pentru facturi neachitate :                           10144.64 ron
6)Creditori :                                                                0 ron
                           TOTAL :                                          10144.64 RON

Niciun comentariu: